Track & Trace

Door drukte bij onze klantenservice kan het voorkomen dat je wat langer moet wachten op antwoord, excuses voor het ongemak.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Je gegevens worden verwerkt door:

Fietskoeriers.nl BV
Postbus 40153 (Floresstraat 9) 8004 DD Zwolle

Kamer van Koophandel:

Fietskoeriers.nl BV: 63141809. Vestigingsnummer: 000032086369

"Website" heeft betrekking op de van de volgende website: www.fietskoeriers.nl

Persoonsgegevens

"Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Juridische informatie

Fietskoeriers.nl BV
Postbus 40153
8004 DD Zwolle
Kamer van Koophandel: 63141809
Vestigingsnummer: 000032086369

Hosting provider

True

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met fg@cycloon.eu

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Cycloon verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • Je een account aanmaakt op de Website;
 • Je op de Website vraagt om informatie;
 • Je een bestelling plaatst op de website of via een ander medium;
 • Je een ebook download;
 • Je contact opneemt met de klantenservice van Fietskoeriers.nl;
 • Je een direct zichtbare tekst op een van de websites plaatst.

Onderstaande persoonsgegevens worden door Fietskoeriers.nl verwerkt:

 • Beheer van persoonlijke ruimtes (account):
  • Voor- en achternaam
  • Pseudoniem, e-mailadres en IP-adres
 • Beheer van nieuwsbrieven:
  • Voor- en achternaam, E-mailadres
 • Informatie over producten, diensten en aanbiedingen:
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsgegevens
  • interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures
  • IP-adres

Hosting gegevens

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een distributiepartner van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen. Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: fg@cycloon.eu

Bankgegevens

Bankgegevens worden door Fietskoeriers.nl beheerd en worden nooit met derden gedeeld tenzij dit wettelijk wordt afgedwongen.

Bestemming van de verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen. Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze partners (bijvoorbeeld levering van producten per post met onze distributiepartners).

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met Fietskoeriers.nl via info@fietskoeriers.nl.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Wachtwoord

Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord is uniek en staat exclusief ter beschikking aan de persoon die ze creëert. Om beveiliging van de gegevens te garanderen is het belangrijk om de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • We bevelen aan dat je wachtwoord meer dan 12 tekens bevat en ten minste gebruik maakt van 1 of meer hoofdletters, cijfers, /of speciale karakters.
 • Het wachtwoord mag niet worden gekoppeld aan een deel van je leven.
 • Elk account moet een eigen wachtwoord hebben.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics, Hotjar en Google Tag manager). Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie- en login cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Dit is voor intern gebruik om het gebruik van onze dienstverlening te verbeteren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.