Nieuwsbericht: AVG implementatie Fietskoeriers.nl

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei van toepassing en scherpt de regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens flink aan. De AVG vraagt hierbij om een actieve houding van organisaties. Ook Fietskoeriers.nl geeft gehoor hieraan.

Het zit in het DNA van Fietskoeriers.nl om als verwerker van pakketten veilig om te gaan met persoonsgegevens. We hebben daarom actief toegewerkt naar een privacybeleid dat voldoet aan de AVG. Middels een korte Q&A scheppen wij hier meer duidelijkheid over.

Welke persoonsgegevens verwerkt Fietskoeriers.nl?
Er valt te denken aan:

  • De persoonsgegevens die verwerkt worden voor een correcte uitvoering van onze koeriersdiensten. Denk dan aan de persoonsgegevens op de pakketten, maar ook aan ons online systeem waar pakketten aangemeld worden.
  • De verwerking van persoonsgegevens van ons personeel ten behoeve van onder andere de salarisadministratie.
  • De verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en contacten ten behoeve van de administratie en facturatie.

Welke concrete maatregelen neemt Fietskoeriers.nl om de persoonsgegevens te beschermen?
In een notendop kunnen de volgende maatregelen onderscheiden worden:

  • Fietskoeriers.nl heeft een geregistreerde Functionaris Gegevensbescherming die erop toeziet dat aan de regels van de AVG voldaan wordt.
  • Fietskoeriers.nl heeft protocollen geschreven voor het geval er zich een datalek voordoet en zal hier transparant over zijn richting de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.
  • Fietskoeriers.nl ziet er scherp op toe dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor een gerechtvaardigd doel en daarna niet bewaard worden.
  • Fietskoeriers.nl heeft de toegang tot de persoonsgegevens goed geregeld. Denk dan aan een verscherpt wachtwoordenbeleid, maar ook het sturen van sleutelverklaringen naar medewerkers.
  • Fietskoeriers.nl heeft middels verwerkersovereenkomsten met klanten en partners duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.
  • Fietskoeriers.nl beseft dat de bescherming van persoonsgegevens een on-going proces is. De Functionaris Gegevensbescherming zal regelmatig controleren of ons beleid up to date is en waar nodig in samenwerking met collega’s maatregelen nemen.

Bij wie kunt u terecht voor meer vragen over het beleid van Fietskoeriers.nl omtrent de bescherming van persoonsgegevens?
Fietskoeriers.nl heeft een bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerde Functionaris Gegevensbescherming. Op dit moment is dat Alex van Eyck. Hij is voor vragen te bereiken via fg@cycloon.eu, of 06-14617430.

Daarnaast verwijzen wij graag naar ons privacy policy dat te vinden is op Fietskoeriers.nl.